ZAREJESTRUJ SIĘ

Korzystanie z portalu www.graozel.pl jest bezpłatne.

Platforma www.graozel.pl powstała w ramach projektu pn.: "PI: e-Odnawialne Źródła Energii Lubelszczyzny
(e-OZEL) - system zwiększający zainteresowanie uczniów kontynuacją kształcenia na kierunkach GOW"
realizowanego przez FUndację Polskiej Akademii Naiuk - Oddział w Lublinie "Nauka i Rozwój Lubelszczyzny".

Zapraszamy na stronę internetową projektu www.e-ozel.pl